De kwaliteit van onze omgeving

| In Werkplaats De Gruyter staan maatschappelijke thema’s centraal. Inspirerende onderwerpen die vragen om vernieuwende ideeën.
Zoals de kwaliteit van onze omgeving.

 

Met haar mozaïek van stad en platteland kent Brabant een groot palet aan omgevingskwaliteiten. Dit varieert van natuur- en milieubeleving, tot karakteristieke steden, fijne woonwijken en economische centra. Voor een aantal gebieden zijn gezamenlijke agenda’s opgesteld voor de ruimtelijke ontwikkeling. Hierdoor kunnen infrastructuur, woon- en werklocaties en natuur in samenhang ontwikkeld worden.

 

Integrale plannen
Ruimtelijke opgaven overstijgen vaak de gemeentegrenzen en worden dan van provinciaal belang. Door integrale plannen te maken voor een groter gebied, worden de kwaliteit en eigenheid van de regio vergroot. Samenwerking tussen overheid, burgers, boeren en bedrijven zorgt daarbij voor meer draagvlak en betere resultaten.

 

Oostelijke Langstraat
Een voorbeeld is de Oostelijke Langstraat. Dit is het gebied aan weerszijden van de A59 tussen ‘s-Hertogenbosch en Waalwijk. De 20 partners, waaronder Werkplaats De Gruyter, komen tot 2020 met een integrale aanpak voor verbetering van de Oostelijke Langstraat. Over een afstand van zo’n 20 kilometer worden op en aan de snelweg diverse deelprojecten op het terrein van infrastructuur, natuur, water en recreatie uitgevoerd.

Initiatieven binnen dit thema