Duurzame oplossingen voor mobiliteit

| In Werkplaats De Gruyter staan maatschappelijke thema’s centraal. Inspirerende onderwerpen die vragen om vernieuwende ideeën.
Zoals mobiliteit.

 

Mobiliteit en bereikbaarheid zijn voor Brabant van groot belang. Werkplaats De Gruyter werkt mee aan concrete oplossingen bieden voor lokale- en regionale mobiliteitsvraagstukken. Dat doen we samen met andere overheden, met bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Met als doel om Brabant duurzaam bereikbaar te maken. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld de ontsluiting van een bedrijventerrein, de ontwikkeling van een stationsgebied of het verminderen van drukte op wegen.

 

Bij duurzame mobiliteit gaat het om het evenwicht tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. Dit vraagt om een integrale aanpak. Het draait dus niet alleen om een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid, maar ook om het bereiken van klimaatdoelen en alternatieve energievormen.

Initiatieven binnen dit thema