Nieuw leven voor oude gebouwen

| In Werkplaats De Gruyter staan maatschappelijke thema’s centraal. Inspirerende onderwerpen die vragen om vernieuwende ideeën.
Zoals erfgoed.

 

Brabant heeft een rijk cultureel verleden. Dit verleden maakt integraal onderdeel uit van de Brabantse leefomgeving en daarmee van de Brabantse identiteit. Het meest zichtbaar is dit verleden aanwezig in de monumenten, landschappen en gebruiken.

 

Historie bewaren
Brabant telt zo’n honderd kloosters, fabrieken, kazernes en kastelen waar mensen leefden, werkten, vreugde en verdriet beleefden. De complexen samen met de verhalen, bepalen de geschiedenis van Brabant. Om díe historie te bewaren wil de provincie een aantal van deze gebouwen nieuw leven inblazen en bewaren voor de toekomst. Veel van deze erfgoedcomplexen staan echter leeg. Een aantal ervan staat zelfs op de nominatie voor sloop.

 

Nieuwe functie
Werkplaats De Gruyter werkt mee om oude gebouwen een nieuwe functie te geven. Denk hierbij aan nieuwe materialen, nieuwe bouwtechnologieën /-processen, slimmer ruimtegebruik en nieuwe verdienmodellen voor erfgoed. Hierdoor blijven verhalen levend en karakteristieke gebouwen behouden.

Initiatieven binnen dit thema