Werkplaats duikt in de wereld van Sustainable Energy Farming

| In Werkplaats De Gruyter staan de maatschappelijke opgaven in Brabant centraal. Inspirerende thema’s die vragen om een vernieuwende aanpak.
Zoals Sustainable Energy Farming.

 

energie_farming

 

 

 

 

Binnen de provinciale Energieagenda houdt Werkplaats De Gruyter zich bezig met Sustainable Energy Farming (SEF). Hierin werken we samen met een groot aantal organisaties en de groene sector aan vernieuwing met concrete resultaten. Alle Brabantse waterschappen nemen deel, net als veel agrarische ondernemers, onderwijsinstellingen Avans Hogeschool en Universiteit Tilburg, Rijkswaterstaat, Brabant Water, bewonersorganisaties en het Brabantse bedrijfsleven. Op zoek naar antwoorden op de vragen: Hoe kunnen we innovaties delen? Hoe realiseren we met elkaar energiebesparingen? Hoe implementeren we vormen van duurzame energie? En hoe vinden we nieuwe verdienmodellen?

SEF staat voor het oogsten van energie van natuurlijke bronnen: zon, water, wind, bodem en micro-organisme. Een oogst die moet bijdragen aan de verduurzaming van onze samenleving en die problemen niet verschuift van het ene compartiment, bijvoorbeeld bodem, naar een ander compartiment, bijvoorbeeld lucht. De werkplaats wil dit samen doen met betrokkenen uit de groene sector. Zoals Rijkswaterstaat, waterschappen, terrein beherende instanties en agrarische ondernemers. Er zijn meerdere ambities geformuleerd die de werkplaats in tenminste vijf concrete initiatieven gezamenlijk wil realiseren.

 

Agrarische bedrijfstakken
Hoe zorg je bijvoorbeeld voor een energieneutrale of zelfs een energieleverende bedrijfsvoering in de diverse agrarische bedrijfstakken? Hoe deel je duurzame energie met elkaar? Bijvoorbeeld biogas uit een waterzuivering levert aan een bierbrouwerij of een kweker en de restwarmte gaat naar een zwembad of sporthal. Hoe organiseer je een rechtvaardige verdeling tussen leveranciers van duurzame energie en de samenleving? En als laatste: hoe zorg je voor opslag van duurzame energie zodat je het kunt inzetten als het (werkelijk) nodig is of voor netbalancering?

Naast de concrete initiatieven zijn er drie kenniskringen: rondom waterstofeconomie, natuur als uitvinder en energie als streekproduct. De kringen verkennen onderwerpen, gaan na of er concrete initiatieven mogelijk zijn die de deelnemers zelf kunnen uitvoeren. Op dit moment is een praktische uitwerking van deze thema’s namelijk nog te onzeker of nog te weinig uitgekristalliseerd; vandaar eerst een kenniskring.

 

Verduurzamen
Als laatste onderzoekt de werkplaats de mogelijkheden van het bedrijfsleven om met (slimme) arrangementen de groene sector te helpen met het verduurzamen. Bijvoorbeeld een grote zuivelcoöperatie die de financiering, administratie en installatie van monovergister regelt voor haar leden. Zo zijn er meer van dergelijke vormen te bedenken en uit te voeren, zodat het aantal bedrijven dat duurzame energie wil benutten meer dan fors toeneemt.

Initiatieven binnen het thema energie