Brabant hotspot voor circulaire economie

| In Werkplaats De Gruyter staan de maatschappelijke opgaven in Brabant centraal. Inspirerende thema’s die vragen om een vernieuwende aanpak.
Zoals de circulaire economie (circonomie).

banner-11

Noord-Brabant wil dé hotspot voor de circulaire economie worden. Met deze stevige ambitie daagt de provincie bedrijfsleven, overheden, onderwijs en organisatie uit om in actie te komen. De opgave luidt: groene groei. Wie daarin vooroploopt, grijpt een unieke kans qua concurrentiepositie en kennis. Werkplaats De Gruyter nam hierin het voortouw met een reeks conferenties.

Een gezamenlijke zoektocht naar hoe we ons als individuen en vanuit onze organisaties concreet en praktisch kunnen verbinden, vernieuwen en verwaarden. De conferenties leverden verrassende ontmoetingen, concrete ideeën en inspirerende verbindingen op. Er werd gemixt en gespard, gebroed en gebrainstormd. Het vervolg is krachtenbundeling in de Circonomie Community Brabant. Meld je aan!

Dat doen we in samenwerking met Cirkelstad en andere koplopers, kartrekkers en verbinders uit onderwijs, bedrijfsleven en overheden. Het doel: met elkaar de basis leggen voor een krachtige circulaire economie in Brabant. Cirkelstad gaat hiervoor het podium vormen. Een platform voor vooruitstrevende partijen die werk maken van circulaire steden zonder afval, zonder uitval.

Reeks conferenties circulaire economie

Werkplaats De Gruyter organiseerde in 2015-2016 een reeks conferenties over de circulaire economie in Brabant.

 • De aftrap met de focus op onderwijs was op 10 november 2015. In samenwerking met Fontys Hogescholen en Het Groene Brein ROOTS.
 • Tijdens de 2e conferentie op 31 maart stond de vraag centraal hoe we als samenleving de circonomie voor elkaar krijgen en wat daarin de rol van de overheid is.
 • Het woord was aan initiatiefnemers uit de Brabantse samenleving tijdens de 3e conferentie op 21 april. Wat gebeurt er vanuit de samenleving rondom de ‘circonomie’? En haken overheden, onderwijs en bedrijfsleven daar voldoende op aan?
 • De 4e conferentie op 26 mei stond in het teken van initiatiefnemers uit het bedrijfsleven.
  Wat gebeurt er vanuit het bedrijfsleven rondom de circulaire economie (kortweg: circonomie)?
  En hoe anticiperen overheden en onderwijs daarop?
 • Hoe dragen de fysieke kringlopen bij aan de circonomie? Welke rol spelen data? En op welke wijze
  kunnen wij zelf bijdragen? Daarover ging de 5e conferentie op 3 november. De uitgave hierover volgt!

Initiatieven binnen dit thema