Thema(’s): .

Zorghotel De Belvertshoeve

Al jaren komen jongeren met ‘een krasje op hun ziel’ naar De Belvertshoeve waarin ze gemiddeld 2 jaar lang onder professionele begeleiding wonen, leren en werken. Ze leren hier om zo zelfstandig mogelijk te leven. De kwaliteit van het oude gebouw was gedateerd en de gebouwen lagen op de ecologische hoofdstructuur wat het lastig maakte. Met hun nieuwe ontwerp hebben architecten Chen Mao en Lieke van de Heuvel (East Meets West) vanuit Werkplaats De Gruyter een fijne context gecreĆ«erd waarin jongeren in hun psychologische ontwikkeling ook daadwerkelijk baat hebben bij hun omgeving.

Er wonen zowel introverte als extraverte jongeren tussen 18 en 28 jaar. Hier vandaan zijn Chen en Lieke begonnen met het ontwerpen, en de positionering van de gebouwen en de interieuren op het terrein. Het blijkt een gecompliceerde uitdagende opgave, wat begon als een architectonische opdracht, waar zij meerwaarde hebben gevonden en toegevoegd door het terrein en de sociale aard van de opgave mee te nemen, van meet af aan, en deze te integreren in hun ontwerp.

Chen: “Als je deze jongeren wilt helpen, dan moet je als architect ook het terrein meenemen in de opgave.” Lieke: “omdat dit natuurgebied de fundatie vormt voor het werken, leren en wonen.” Het ontwerp bestaat uit 3 gebouwen: een multifunctioneel gebouw, dat kantoren en meeting ruimtes herbergt, en daarbij in verbinding staat met een omgeving vol recreatiemogelijkheden. Daaromheen staan 2 woongebouwen voor in totaal ruimte voor 16 permanente en 2 tijdelijke wooneenheden, twee kantoren en twee woonkamers.

Chen: “Het is een integrale ontwerpopgave, waarin het proces bijdraagt aan het ontwerp, en daarmee het doel verrijkt.” Lieke: “We hebben de gebruiker centraal gesteld en zijn begonnen te ontwerpen vanuit de belevenis en de behoeften van de gerbuiker.”

Een beperkt budget tezamen met een hoge ambitieniveau (ecologisch bouwen, flexibel bouwen, gezond, energiezuinig en milieuvriendelijk) maakte het wel uitdagend en lastig. Tegelijkertijd maakten deze kaders dat zij als ontwerper op een andere manier creatief naar de opgave keken.