Thema(’s): .

Vrachtschip ‘Vertrouwen’: teamspirit ten top

Behoud van historische schepen betekent een nieuwe functie voor het schip. Als woonschip of als museum waarmee men liever niet vaart. In ieder geval worden de meeste schepen vanwege ouderdom uit de vaart gehaald. Op een enkele uitzondering na. Zoals de tjalk van Coöperatie Vertrouwen. Het vergde een heel innovatieve geest en de nodige teamspirit om gezamenlijk het oude schip als vrachtschip te behouden én in gebruik te nemen. Zeker in deze ‘gehaaste’, economische tijd waarin snelheid, efficiëntie en schaalvergroting onontbeerlijke pijlers zijn voor elk transportonderneming.

Verduurzaming
Coöperatie Vertrouwen is een innovatief renovatieproject dat transport over water op een duurzame manier wil ontwikkelen. In samenwerking met overheid, bedrijfsleven, onderwijs en een grote groep kundige vrijwilligers is de tjalk inmiddels in de oude glorie hersteld. Het schip ‘Vertrouwen’ krijgt onder meer een educatieve functie. Zo wordt kennis van het heden, verleden en de toekomst samengebracht. Ook wordt de tjalk weer als (zeilend) vrachtschip geëxploiteerd. Hiermee brengt de coöperatie de verduurzaming van transport over water onder de aandacht. Een mooi werkplaatsinitiatief als voorbeeld voor duurzaamheid. Onlangs maakte het schip in vol ornaat de eerste proefvaart en haalde daarmee de landelijke pers.