Thema(’s): .

leegstand-winkelcentraHet is voor de toekomst van winkelgebieden beter dat winkels meer concentreren en compacter worden. Dat is de visie van de gemeente Gilze en Rijen. Avans-studenten hebben zich beziggehouden met een gebied in de kern Rijen waar de gemeente graag wil dat de winkels naartoe verplaatsen: het kernwinkelgebied. De studenten hebben gekeken wat het alternatief is voor het vastgoed waaruit de winkels verplaatst moeten worden.

Bijeenkomsten


Werkplaats De Gruyter heeft de studenten in een drietal bijeenkomsten verrijkt door ze op een alternatieve manier naar probleemstellingen te laten kijken. En liet professionals reflecteren op hun ideeën. Tevens betrok de werkplaats er een andere Avans-academie (Small Bussiness & Retail, SBR) bij. Keken de bouwkunde-studenten naar een alternatief voor het vastgoed, de SBR-ers zoomden in op de perspectieven voor het centrum. Er komt een workshop waarbij het draait om het bussinessmodel van de te verplaatsen winkels, zodat ook de ondernemerskant van het vraagstuk wordt betrokken.

Frisse blik


Steven Hommersom namens Avans Hogeschool: “Studenten inzetten kan een win-win-situatie opleveren. Studenten in het hoger beroepsonderwijs vinden het belangrijk om met maatschappelijk relevante praktijkvragen bezig te zijn. Wanneer je studenten daarvoor inzet, mag je als opdrachtgever niet verwachten dat er een pasklare oplossing wordt geboden. Maar studenten zijn – niet gehinderd door praktische belemmeringen – uitstekend in staat om een frisse blik te werpen op deze maatschappelijke opgaven. De praktijk leert dat ze daarmee inspirerend kunnen zijn voor opdrachtgevers.”