Thema(’s): , .

Leegstand van Brabantse winkelcentra te lijf

| Samen hart voor de zaak! Onder dit motto gaat de provincie leegstand van Brabantse winkelcentra te lijf, samen met gemeenten, kennisinstellingen, ondernemers en inwoners. Want winkelleegstand raakt ons allemaal. Met verlies aan banen, langere reistijd om te winkelen en steeds minder aantrekkelijke binnensteden.

Kloppend hart
In ‘Samen hart voor de zaak!’ gaat het om het aanpakken van winkelleegstand en het stimuleren van vernieuwing in wijk-, dorps- en stadcentra. Centraal staat de vraag hoe wij samen het centrum van onze dorpen en steden weer een kloppend hart kunnen geven. Vanuit een integrale aanpak gaan we op zoek naar vooral de economische kansen. Dat doen we aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, in Boxtel, Loon op Zand, Oudenbosch en Aalst.

Studenten
Het programma bestaat uit een reeks masterclasses en Brabantbrede kennisbijeenkomsten, die voortdurend worden gevoed vanuit de 4 ‘praktijken’. Hieraan werken ondernemers, centrummanagers, gemeenten en provincie mee. Vanuit Werkplaats De Gruyter zijn 150 studenten Small Business & Retail Management van Avans actief betrokken. Zij gaan op zoek naar innovatieve oplossingen. Elke praktijk moet resulteren in een concreet uitvoeringsplan, dat ook weer aanknopingspunten biedt voor andere stads- en dorpscentra in Brabant.

Al doende
De activiteiten maken deel uit van de Brabantse aanpak leegstand, die de provincie – al doende – ontwikkelt. Samen met vastgoedeigenaren, financiers, gemeenten en kennispartners wordt gewerkt aan oplossingen voor de toenemende leegstand in onder meer winkelcentra, op bedrijventerreinen, kantoren en agrarische bebouwing.

Feiten en cijfers
De behoefte aan winkelpanden in Brabant daalt. Toch kwamen er lange tijd winkels bij. Ook zijn er veel nieuwe plannen voor 
winkels. In 2014 en 2015 zijn de regionale detailhandelsvisies 
opgesteld en zijn per regio afspraken gemaakt over hoe de detailhandel zich mag ontwikkelen. Doel is per saldo geen winkelmeter erbij en inzet op compacte winkelgebieden. Brabantse regio’s en gemeenten voeren de afspraken uit. Samen met Werkplaats De Gruyter.

Bekijk de Factsheet detailhandel feiten en cijferse Brabantse detailhandel 2017

Lees meer over de aanpak van leegstand in Brabant Magazine

Bekijk het verslag van de conferentie op 14 december 2016: