Thema(’s): , .

Hoe houden we Smakterbroek droog? Of juist nat…?

Gezocht: jonge talenten om natuurgebied Smakterbroek bij Venray droog te houden. Of juist nat te maken… Waterschap Aa en Maas en Werkplaats De Gruyter dagen studenten uit om als jonge professionals met het meest innovatieve idee te komen. Vanuit een integrale aanpak in multidisciplinaire teams. Van landschapsinrichting tot psychologie, van geologie tot communicatie. (Tekst loopt door onder de video).

 

            >>> KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN! >>>

 

 

Smakterbroek is een gebied van 2.000 ha, een groen lint van Cuijk tot Maashees, liggend aan de Maas en voornamelijk in agrarisch gebruik. Er liggen ter hoogte van Smakterbroek tot na Vierlingsbeek géén dijken langs de Maas (die zijn pas weer aangelegd bij Boxmeer): het is een terrassenlandschap. Al eeuwen is het een veilige thuishaven voor een bijzondere mix van planten en dieren en een belangrijk gebied in het Natuurnetwerk Brabant. Dit maakt weer deel uit van Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur): een netwerk van natuurgebieden en verbindingszones dat planten en dieren alle ruimte biedt.

Flinke wateroverlast
In de zomer van 2016 kampte het Smakterbroek met flinke wateroverlast. Er is berekend dat zodra de dijkringen van de Maas overstromen, de huizen van 3.750 inwoners onder water staan. Dit omdat de huizen op de midden en hoog terrassen gebouwd zijn. Om in de toekomst wateroverlast of natte voeten te voorkomen, werkt Waterschap Aa en Maas aan de herontwikkeling van het gebied om het klimaatbestendig te maken en hoogwater het hoofd te bieden. Er moet een robuust watersysteem ontstaan dat wateroverlast tegengaat, en daarbij een positief effect heeft op de natuurontwikkeling, hoogwaterbescherming, het landschap, recreatie, toerisme en de economie. Ook moeten nadelige effecten voor de landbouw zo veel mogelijk worden beperkt.

 

Wie?

De Rise Challenge is bedoeld voor multidisciplinaire studententeams, die werken volgens de systematiek van de Mutual Gains Approach (MGA). Dit staat voor: integraal denken, allemaal winnen, gedeelde ambities en het verrijken van ambities door inbreng van verrassende expertises. Deze uitdaging vraagt om een compleet en breed onderzoek. Standplaats is Werkplaats De Gruyter in ‘s-Hertogenbosch. In deze living lab voor maatschappelijke opgaven kom je terecht in een interessant netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Bovendien verrijk je met het volgen van inspirerende workshops van experts ook nog eens je eigen kennis.

Eervolle prijs

Ter afsluiting van de Rise Challenge leveren de studenten hun bijdrage aan in de vorm van een infographic. Een deskundige jury beslist wie het winnende team is met het meest briljante, innovatieve en multidisciplinaire idee voor Smakterbroek, zowel qua ontwerp als de concrete uitvoering of oplossing. Dit winnende team ontvangt een eervolle prijs, die nog nader bekend wordt gemaakt.

Wanneer?

De Rise Challenge start na de zomervakantie en loopt tot en met januari 2019. Tijdens maandelijkse contactmomenten op de donderdagen in Werkplaats De Gruyter draait het om inspiratie voor studenten (met workshops over infographics, storytelling en MGA) en door studenten (met verrassende ontmoetingen waarin kennisdeling centraal staat). Ook buiten deze contactmomenten staan de opdrachtgever en de begeleider voor je klaar en is de werkplaats beschikbaar als werk- en overlegplek.