Thema(’s): .

Werkplaats bundelt krachten voor ‘A Home away from Home’

ahomeawayfromhome

Ontwerp nieuwe huisvestingsoplossingen voor asielzoekers. Met deze open oproep dagen het COA en Rijksbouwmeester Floris Alkemade professionele ontwerpers én studenten uit. Het doel: innovatieve oplossingen creëren voor tijdelijke huisvesting onder de noemer ‘A Home away from Home’. Vanuit Werkplaats De Gruyter bundelde een multiculturele groep studenten de krachten. Gezamenlijk dienden zij een ontwerp in voor de landelijke prijsvraag.

Volop kansen
“Ik ben reuze benieuwd naar wat deze internationale groep voor huisvestingsoplossingen bedenkt”, aldus Carly Jansen, directeur Ruimte provincie Noord-Brabant. “Het is dé grote uitdaging voor Brabant om de bedreigingen rondom het vluchtelingendossier om te zetten in kansen. En die zijn er volop. Voorwaarde is wel dat we ‘integraal en inclusief’ naar het onderwerp kijken. Het gaat niet alleen om het snel en goedkoop huisvesten van vluchtelingen, maar ook om het vergroten van de kansen van asielmigranten om te kunnen integreren in de samenleving en het opbouwen van een zinvol bestaan. Werkplaats De Gruyter ken ik als een plek waar ‘out of the box’ gedacht wordt én waar realisatiekracht niet uit het oog wordt verloren. Dat is nergens zo hard nodig als bij dit onderwerp!”

Tijdelijke huisvesting
De ontwerpen voor de prijsvraag zijn bedoeld voor de tijdelijke huisvesting van asielzoekers, voorafgaand aan meer permanente huisvesting. Het COA zoekt innovatieve oplossingen voor tijdelijke wooneenheden. Dit om de pieken in de instroom van asielzoekers op een goede manier te kunnen opvangen. Met de prijsvraag worden professionele ontwerpers en studenten opgeroepen om realiseerbare oplossingen te bedenken. De tijdelijke huisvesting moet op termijn ook geschikt zijn voor andere categorieën bewoners die behoefte hebben aan goede, betaalbare woningen.

 

Tijdens de kick-off op 18 januari gaf Rijksbouwmeester Floris Alkemade een toelichting. Kijk mee

Meer weten over de oproep? Lees hier de achtergronden.