Thema(’s): , .

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

In 9 gebieden in Brabant worden infrastructuur, woon- en werklocaties en natuur in samenhang ontwikkeld. 1 daarvan is de Oostelijke Langstraat. Over een afstand van zo’n 20 kilometer tussen Waalwijk en ’s-Hertogenbosch worden op en aan de A59 deelprojecten uitgevoerd. Werkplaats De Gruyter ontwikkelt samen met diverse belanghebbenden een ambitie en een kader van waaruit scholen met leerlingen hun eigen omgeving kunnen verkennen. Zij leren hun eigen landschap kennen, ervan te houden en het in samenhang te zien. Een gebiedskaart met 10 expeditiepoorten geeft inzicht in de geschiedenis, het landschap, de natuur. Waterschappen, gemeenten, basisonderwijs en provincie gaan een langjarige verbintenis aan om dit initiatief te realiseren.

Dwarsverbindingen

De urgentie bij dit initatief is ontstaan uit de optimalisatieopgave van de A59, waarbij meerdere vraagstukken vertaald zijn naar een integrale opgave. Het gaat hier om het bevorderen van de doorstroom, de verkeersafwikkeling, gezondheid met name luchtkwaliteit en geluidshinder. Maar ook het realiseren van landschappelijke dwarsverbindingenen daarmee het bevorderen van de waterdoorstroming, ecologische en recreatieve verbinding. En tenslotte de stad-land verbinding. Omdat de nieuwe rondwegen en infrastructuur zorgen voor nieuwe begrenzingen en nieuwe stad-plattelands overgangsopgaven.