Thema(’s): , .

 

Stationsgebied in Oss moet weer een ontmoetingsplek worden

 

 

 

 

| De omgeving van stations is de nieuwe hotspot voor wonen, werken en recreëren. Ook in Brabant werken diverse gemeenten aan de herontwikkeling van hun stationsgebied tot aantrekkelijke ontmoetingsplekken en vestigingsplaatsen. Waar de trein stopt, begint het gebied. In Oss zijn er al sinds 2008 plannen om het stationsgebied aan te pakken. De crisis gooide roet in het eten, maar nu hebben de gemeente, de provincie en Werkplaats De Gruyter de krachten gebundeld. Samen met NS, ProRail, Rover, Brabant Wonen, wijkraden en ondernemers gaan ze aan de slag om tot concrete resultaten te komen.

 

Vervolgsessie | Stationsgebied Oss prikkelt ambities

 

 

 

 

7 november 2017 | Veel mensen vinden het stationsgebied niet zo’n uitnodigend stukje Oss. Dat bleek al uit een wachttijdbelevingsonderzoek van NS. En ook de schouw legde in mei een aantal verbeterpunten bloot. Daarom buigen verschillende partijen zich nu over de vraag hoe het verder moet met het station.

 

Architect Michael Bol.

Architect Michael Bol presenteerde op 7 november een aantal schetsen van hoe het vernieuwde gebied eruit zou kunnen zien. Zijn toehoorders: een aantal belanghebbenden die namens de gemeente, ProRail, en NS meedenken over het stationsgebied. Michael Bol: “Het zou mooi zijn als je vanaf de Koningsloper komt aanlopen op een helder stationsgebouw, met meer licht en lucht op het stationsplein. Ik denk aan een groene, parkachtige zone.”

 

Impressies
De impressies van Michael Bol zagen er uitnodigend uit en inspireerden de verschillende partijen tot tal van ideeën. Alle opties liggen nog open. Hoe groot wil je denken? Daarover praat de groep met NS en andere stakeholders eind deze maand verder. Op 12 december staat een bredere vervolgbijeenkomst in de planning.

 

**************************************************************************************************************

Projectontwikkelaars buigen zich over tijdelijke maatregelen

 

 

 

 

21 juni 2017 | De noordzijde van het station in Oss gaat in 2018 op de schop. Er komen onder meer 13 woningen aan de Gripper, 45 appartementen aan de Koningsloper (laatste fase Berghkwartier) en tevens 18 appartementen aan de Spoorlaan met 3 commerciële ruimten op de begane grond. De sheddaken van Bergoss krijgen een ander aanzien en de locatie van ‘t Oude Theater wordt aangepakt. Dat vraagt om een goede afstemming van de bouwactiviteiten. En dus bogen projectontwikkelaars en stadsontwerpers zich woensdag 21 juni over de tijdelijke maatregelen.

 

 

De maatregelen maken deel uit van een integrale gebiedsvisie. Die wordt gemaakt naar aanleiding van een reeks sessies over de ontwikkeling van het stationsgebied. Hiervoor worden verschillende scenario’s geschetst van het station en directe omgeving. De gezamenlijke ontwikkeling van de gebiedsvisie, onder leiding van Werkplaats De Gruyter, maakt de urgentie van de metamorfose van het gebied duidelijk. De sessie op 21 juni was de vierde in de reeks. Naast projectontwikkelaars, gemeente en provincie, zijn ook de NS, ProRail, Rover, Brabant Wonen, wijkraden en ondernemers betrokken in het traject.

 

De bouwactiviteiten in het gebied vragen om een pakket tijdelijke maatregelen

Pakket maatregelen
De op handen zijnde bouwactiviteiten in het gebied vragen om een pakket tijdelijke maatregelen. BPD verwacht in het voorjaar van 2018 te starten met de bouw van de 13 woningen aan de Gripper. Hiervoor is een bestemmingsplanprocedure nodig. “We streven ernaar om de woningen eind dit jaar in de verkoop te hebben”, zegt Marc Rijs van BPD. “Voor de 45 huurappartementen aan de Koningsloper is geen bestemmingsplanwijziging nodig. We kunnen hier medio 2018 beginnen met bouwen.”

Deze zomer nog start Reuvers Bouw met de verkoop van Résidence Luijk aan de Spoorlaan. “Het bezwaar op de vergunning is inmiddels ingetrokken. Half juli kunnen we van start met de verkoop van de appartementen en commerciële ruimten”, vertelt Rick Bosch van Reuvers Bouw.

 

Druk op gebied
Als alle plannen doorgaan, vinden er mogelijk op vier locaties min of meer gelijktijdig bouwactiviteiten plaats. De projectontwikkelaars en stadsontwerpers zijn het erover eens dat dit een grote druk legt op het gebied. “Dat geldt zeker ook voor de Koningsloper over het Bergoss-terrein; deze loop- en fietsroute komt aardig in de verdrukking”, aldus Erwin Bos van de gemeente.

 

‘Tijdelijke afsluiting van het gebied is serieus het overwegen waard’

Eén bouwplaatsvoorziening
Het voorstel om voor één integrale bouwplaatsvoorziening te gaan, wordt positief ontvangen. “Daarmee kunnen we ook de veiligheid beter waarborgen”, aldus Karin Wagemakers. In dat kader komt stadsontwerpers Martin Hagreis van de gemeente met wellicht de beste oplossing: “Het gebied, en dan met name het laatste deel van de Koningsloper, tijdelijk afsluiten. Met goede communicatie richting de gebruikers is dat serieus het overwegen waard”, vindt hij. Uiteraard moet daarbij goed naar een alternatieve route richting het station gekeken worden. Alle aanwezigen zijn het met hem eens. Zodra hier meer duidelijkheid over is, gaan alle betrokkenen weer rond de tafel voor de invulling van een gezamenlijke bouwplaats.

 

Planvorming station
Behalve onderlinge afstemming over de bouwplannen en bouwwerkzaamheden wordt na de zomervakantie ook weer afgestemd op het traject van planvorming rond het station met de groep die daar vooral mee bezig is.

 

**************************************************************************************************************

Rondgang | Schouw stationsgebied brengt aandachtspunten in beeld

 

 

 

 

10 mei 2017 | Het stationsgebied in Oss kan sfeervoller. Dat bleek al uit het jaarlijkse wachttijdbelevingsonderzoek van NS en de eerdere bijeenkomsten over de ontwikkeling van het gebied. Een rondgang op locatie bracht woensdag 10 mei duidelijk de knelpunten aan het licht. Alle domeinen werden nagelopen, van het stationsgebouw tot de fietsenstalling. De conclusie: er zijn nog voldoende ontwikkelpunten, ook al voldoet het station formeel aan de normen.

 

Tijdens de schouw, onder leiding van Werkplaats De Gruyter, waren vertegenwoordigers van de gemeente Oss, NS, ProRail, Rover en vastgoedontwikkelaar Patrimonium aanwezig. Stuk voor stuk partijen met een eigen visie en een eigen belang in het gebied. Zij beoordeelden het station en directe omgeving op vijf punten: ontvangst, verblijf, reizen, omgeving en de loopverbindingszone.

 

‘Omdat iedereen vanuit zijn eigen insteek kijkt, hebben we een goed totaalbeeld gekregen’

Goed totaalbeeld
Een aanpak die volgens stadsontwerper Martin Hagreis van de gemeente goed werkte. “Door deze indeling word je gedwongen scherp te kijken en vooral ook op details te letten. Omdat iedereen vanuit zijn eigen insteek kijkt, hebben we een goed totaalbeeld gekregen. Vooral de perrons leveren op de piekmomenten de nodige opstoppingen op.”

Ook stationsmanager Hans Klaassen (NS) was blij met de rondgang. “Een schouw is in dit traject absoluut noodzakelijk. Door partijen zo bij elkaar te brengen, hoor je hoe verschillend de visies zijn. Bekeken door de NS-bril voldoet het station prima. Alle basisvoorzieningen zijn aanwezig; je kunt een kaartje kopen, er is een wachtruimte, het is hier veilig. Daarmee is het station functioneel en toegankelijk. Maar het is hier wel totaal sfeerloos, hoewel dat voor de NS geen argument is voor drastische stappen.”

 

‘We hebben het hier over een rigoureuze aanpak en daarvoor moeten alle neuzen dezelfde kant op’

Verschillende scenario’s
Interessant was de open sfeer waarin de rondgang plaatsvond. “Ik ben pas nog met de stoptrein van Vlissingen naar Oss gereden en ik kan je zeggen: elk tussenstation van deze omvang was sfeervoller en uitnodigender dan hier”, aldus Ton Kemkens van Patrimonium. “Met kleine aanpassingen redden we het niet. We hebben het hier over een rigoureuze aanpak en daarvoor moeten alle neuzen dezelfde kant op, ook die van de NS en ProRail.”
Tijdens de schouw passeren verschillende scenario’s de revue: van sloop en nieuwbouw tot aanpassing van de huidige situatie, in meer of mindere mate. “Ik zou het geen gemis vinden als het huidige stationsgebouw verdwijnt”, zegt Marco Ahsmann van reizersvereniging Rover. “En dan wel inclusief de voormalige kiosk die al jaren leeg staat. Leegstand is dodelijk.”

 

 

Integrale visie
De komende tijd werken de betrokken partijen toe naar een gezamenlijke, integrale visie voor het stationsgebied. “Met een goed plan op tafel en voldoende middelen hebben de ontwikkelaars van de NS en ProRail meer de bereidheid om mee te denken”, verwacht Hans Klaassen. “Kijk maar naar Helmond; de gemeente daar heeft samen met de provincie echt geïnvesteerd in de ontwikkeling van het gebied. Geld hebben we er niet voor, maar de NS staat er wel voor open om op een andere manier te participeren. Dan moet het wel gaan om een integraal plan, niet om een paar druppels op de gloeiende plaat.”
Klik op onderstaande domeinen voor meer informatie.

 

          Ontvangstdomein >>                  Verblijfsdomein >>                           Reisdomein >>                       Omgevingsdomein >>                 Loopverbindingszone >>

 

**************************************************************************************************************

Vervolgsessie | Weer een stap vooruit in stationsgebied

15 maart 2017 | Na de verkenning in januari (zie onder) was het woensdag 15 maart tijd om door te pakken. Dat gebeurde in twee sessies in het gemeentehuis, onder regie van Werkplaats De Gruyter. In de ochtend bogen projectontwikkelaars en stadsontwerpers zich over een gigantische luchtfoto en bijbehorend gebiedsplan. ’s Middags was het de beurt aan NS, ProRail, Rover en andere belanghebbenden.

 

Ochtendsessie
De ochtend draaide om de vraag hoe het stationsgebied deze zomer er al beter uitziet. “Er zijn veel verschillende initiatieven in dit gebied. Als we die samenbrengen, komen we tot een beter resultaat”, aldus projectleider Nicole van Zuijlen van de gemeente.

 

‘Als we alle initiatieven samenbrengen, komen we tot een beter resultaat’

Een greep uit die initiatieven: BPD Ontwikkeling (voorheen Bouwfonds) gaat begin volgend jaar 13 woningen bouwen aan de Gripper en heeft plannen voor 45 appartementen aan de Koningsloper. Reuvers Bouw gaat aan de Spoorlaan appartementen met een ‘commerciële plint’ bouwen. De sheddaken krijgen een ander aanzien. En Hendriks Bouw ontwikkelt een visie voor het gebied van het Oude Theater. “We denken aan een mix van wonen en werken, bijvoorbeeld atelierwoningen”, vertelt Ivo van Straten. “Er liggen veel oude plannen op de plank voor dit stukje Oss, dat van veel verschillende eigenaren is. Dit is hét moment om met stedenbouwkundigen te gaan praten.” Lees meer

 

 

 

 

 

 

Middagsessie
In het jaarlijkse wachttijdbelevingsonderzoek van NS scoort station Oss laag. Onderzoek van studenten vanuit Werkplaats De Gruyter laat hetzelfde zien. “Als je in het stationsgebouw staat om op je trein te wachten, dan is het óf ijskoud óf snikheet”, zegt ook Jeannette Huussen van het VVV Oss. In de eerste verkenningssessie in januari zagen al allerlei ideeën het licht om daar wat aan te doen. Op 15 maart praatten gemeenten, NS, ProRail en andere belanghebbenden daarover door.

 

‘Het is nuttig om een schouw te doen’

Ook al zijn alle basisvoorzieningen op station Oss aanwezig (je kunt een kaartje kopen, er is een wachtruimte en het is veilig), het ontbreekt aan sfeer. Om dat te verbeteren kun je aan kleine ingrepen denken, en aan hele grote. Slopen? Aanpassen? Cesco Holtus van ProRail deed een voorstel dat meteen werd omarmd: “Ik denk dat het nuttig is om een schouw te doen. Dan maken we met een deskundige van ProRail een rondje: wat is er goed, en wat niet? We lopen dan alle domeinen na, van het stationsgebouw zelf tot de fietsenstalling, het plein en de veiligheidsaspecten. Samen met ondernemers, reizigersorganisaties, omwonenden en andere betrokkenen, en met aandacht voor grote en kleine zaken.” Lees meer

 

**************************************************************************************************************

 

Eerste Verkenningssessie | Stationsgebied Oss onder de loep

26 januari 2017 | Welke mogelijkheden zijn er om het stationsgebied in Oss aantrekkelijker te maken? Deze vraag stond donderdag 26 januari centraal tijdens een eerste verkenningsbijeenkomst met betrokkenen. In het gemeentehuis bogen zo’n 40 deelnemers zich onder leiding van Werkplaats De Gruyter over 4 thema’s: sfeer, routes, doorstroming en nieuwbouw. “Een vitale plek als een station vraagt om een gezonde mix van veel”, aldus Spoorbouwmeester Bert Dirrix.

 

In Nederland hebben veel stations het moeilijk, constateert Dirrix. “Ze worden weinig gebruikt of half, omdat inmiddels veel functies zijn geautomatiseerd. Stations moeten weer een rol krijgen in de samenleving. In Oss is het stationsgebied nog steeds van betekenis, maar wel kwetsbaar. Het gebied moet een nieuwe vitaliteit krijgen en de kracht van de publieke plek behouden.”

 

‘Stations moeten weer een rol krijgen in de samenleving’

 

Masterstudente Roelien van Steenbergen (links)

Slechte score
Vanuit de werkplaats voerden 3 studenten van TU Eindhoven een eerste verkenning uit. Aanleiding waren onderzoeken van de NS naar de reizigerswaardering. Hieruit blijkt dat station Oss slecht scoort, vooral in de wachttijdbeleving. De verkenning van de studenten bevestigt dit. “De verblijfskwaliteit van het gebied laat inderdaad op een aantal vlakken te wensen over”, vertelde Roelien van Steenbergen, masterstudent Architectural Urban Design & Engineering. “Maar met een aantal kleine ingrepen wordt het gebied al een stuk aantrekkelijker. Het gaat dan om extra groen, sfeerverlichting, het verwijderen van overbodige objecten in het gebied en het verbeteren van de looproutes. Bijvoorbeeld met het doortrekken van de Koningsloper tot aan de ingang van bedrijventerrein Moleneind.”

 

‘Met een aantal kleine ingrepen wordt het gebied al een stuk aantrekkelijker’

Spoorbouwmeester Bert Dirrix

Standaard in denken
Bert Dirrix dacht in het verleden als stedenbouwkundig architect al mee over de spoorzone in Oss. Als Spoorbouwmeester geeft hij gemeenten nu gevraagd en ongevraagd advies over ontwerp en vormgeving binnen de spoorsector. “Wat de stationsgebieden betreft, zijn de afgelopen jaren diverse sleutelprojecten gerealiseerd. Denk maar aan Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Dat heeft geleid tot een standaard in denken over de kwaliteit van het station en het gebied eromheen als vitale plek. Wat je ziet ontstaan is een hele nieuwe stedelijkheid.”

Een vitale plek vraagt volgens de Spoorbouwmeester om een ‘gezonde mix van veel’. “In een vitale omgeving is het comfortabel wachten en aangenaam verblijven. Een combinatie van wonen, werken, recreëren en onderwijs brengt die vitaliteit. Het stationsgebied als vitaal knooppunt dus, met het station zelf als sleutelplek; overzichtelijk, toegankelijk, gebruiksvriendelijk, veilig.”

 

‘Wat je ziet ontstaan is een hele nieuwe stedelijkheid’

Wijkraadvoorzitter John Sebregts (rechts)

Stationsplein zonder verkeer
“Het station in Oss moet weer een ontmoetingsplek worden”, zei John Sebregts, voorzitter van wijkraad CKM. “Kijk maar naar de stations in Breda en Den Bosch. Mooie plekken met veel gezelligheid eromheen. Dan stappen mensen vanzelf uit, wat weer goed is voor de stad. Wat we in Oss nodig hebben, is een echt stationsplein.”

Laurens Wever van ProRail vergeleek het stationsgebied in Oss met dat in Helmond. “Ook daar was het stationsgebouw een paar jaar geleden nog naar binnen gekeerd en te ingesloten. Mijn ambitie voor Oss is een stationsgebouw als centrum van het plein. Naar buiten gekeerd dus, net zoals in Helmond nu het geval is. Daar heeft de ontwikkeling van het stationsgebied ook de woningbouw bijvoorbeeld een flinke impuls gegeven.”

Lees het artikel in Brabants Dagblad van zaterdag 4 maart 2017:

Uitwerking thema’s

Tijdens de verkenningsbijeenkomst stonden 4 thema’s centraal: sfeer, routes, doorstroming en nieuwbouw. Klik op de rode buttons voor meer informatie per thema.

Fotogalerij: werk in uitvoering