Thema(’s): , .

Gebiedsvisie N629 krijgt steeds meer vorm

| De provinciale weg N629 van Oosterhout naar Dongen ondergaat een flinke metamorfose. De weg wordt verlegd en krijgt een nieuw traject. Het gekozen voorkeursalternatief heeft veel impact op de omgeving. Dat vraagt om een goed doordachte gebiedsvisie. Een team van Werkplaats De Gruyter werkt hieraan mee. Inmiddels ligt er een ruimtelijke gebiedsvisie, gebaseerd op 3 pijlers: groen en ecologie, recreatie en functionaliteit en bereikbaarheid.

Kansen
Het werkplaatsteam buigt zich over het uitloopgebied bij Dongen, waarbij termen als groen, sociaal en recreatie centraal staan. Rondom de Kanaalzone wordt de relatie tussen groen, water, recreatie, snelfietspad en de N629 onderzocht. In de gebiedsvisie wordt ook het stuk ‘niemandsland’ tussen Everdenberg-Oost, Wihelminakanaal en de N629 meegenomen. En de kansen voor het huidige traject, dat straks niet meer in gebruik is, worden bekeken.

Thema’s
Groen en ecologie: een sterke natuurverbinding tussen het zuidelijk gelegen bosgebied De Duiventoren en de noordelijk gelegen rivier De Donge.
Recreatie: recreatieve routes verbinden Oosterhout en Dongen en het recreatieve potentieel dat aanwezig is in het tussengelegen gebied.
Functionaliteit en bereikbaarheid: de kruispunten op de nieuwe N629 bieden de uitwisseling tussen mobiliteit en gebied. Het gebied wordt gepresenteerd langs de weg door zichtlijnen in het open gebied.