Thema(’s): .

Nieuwe toekomst voor molen De Volksvriend

Molen nieuw gebouw| Molen De Volksvriend in Gemert, een stenen beltmolen uit 1887, wordt gerestaureerd. Werkplaats De Gruyter is actief betrokken bij de metamorfose en de gebiedsontwikkeling rondom het historische monument. In opdracht van de werkplaats maakten Avans-studenten Felix de Haas en Mariska van de Westelaken een nieuw ontwerp voor het terrein.

Vervallen
De molen met de op 1 na grootste vlucht verkeerd in een ernstige vervallen staat. De Molenstichting Gemert-Bakel pakte de renovatie van het monument op. De overige gebouwen op het terrein worden gesloopt. Het sloopafval wordt zo veel mogelijk gerecycled. Alleen de oude maalderij blijft behouden; die wordt verplaatst naar het Boerenbond Museum.

Meerdere functies
Het terrein krijgt meerdere functies: een speeltuin, een dierenboerderij, een boomgaard en een restaurant dat multifunctioneel te gebruiken is. Voor het ontwerp zijn verschillende voorwaardes opgesteld. Zo mag de maximale bebouwing niet meer dan 830 vierkante meter zijn en de maximale hoogte is 3,6 meter. Verder moet de molen zo veel mogelijk in het zicht zijn en mogen de nieuwe functies geen afbreuk doen aan de molen. De functies moeten bovendien in harmonie met elkaar zijn en in elkaar over lopen. Dit versterkt het totaalconcept.

Moderne interpretatie
Felix en Mariska kozen voor een moderne interpretatie van de huidige beltmolen als uitgangspunt. Het restaurant krijgt een tweedeling. Geïnspireerd op de beltmolen, krijgt de centrale ruimte van binnen een ronde vorm. Hieromheen wordt een ring geplaatst waarin de overige functies komen, zoals keuken, opslag en toiletten. Door de bandraam laag te plaatsen, lijkt het of je in de belt zit.

Materiaalsoorten
De buitenkant bestaat uit 4 materiaalsoorten: mos, baksteen, glas en blik. De bakstenen verwijzen naar de entree van de molen, het blik naar de oude (stoom)maalderij, het mos naar het groene van de belt en het glas naar de geslotenheid van de molen. Felix en Mariska kozen voor een combinatie van een gesloten gevel aan de zijkant en achterkant en een grote glazen pui aan de voorkant.