Thema(’s): .

Nieuwe invulling voor voorhaven Werkendam

| Als de plannen doorgaan, ondergaat de vroegere voorhaven in Werkendam een verrassende metamorfose. Deze verstilde insteekhaven deed jarenlang dienst als uitvalsbasis voor Rijkswaterstaat. Sinds eind 2016 is het gebied eigendom van de gemeente Werkendam. Werkplaats De Gruyter denkt mee over een nieuwe invulling van de nu braakliggende betonvlakte.

De voorhaven in de huidige staat.

Koers Biesbosch tuin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vergeten gebied was 100 jaar geleden de havenentree van Werkendam, die tot diep in het hart van het dorp reikte. Nadat de haven vervuild was, dicht slipte en in onbruik raakte, werd ze gedempt. Wat resteert zijn het oorspronkelijke dok, nu de dokvijver, en de insteekhaven. Deze liggen op de plek waar vroeger sluizen toegang gaven tot de haven en de Biesbosch. Ook zijn de sluiswachtershuisjes nog intact.

Historische verbinding
Vanuit de werkplaats werkte Pim Wagemakers, student stedenbouwkundig architect, aan een vernieuwend en tegelijkertijd historisch verantwoord concept voor het havengebied. Het uitgangspunt: de historische verbinding herstellen door het heropenen van de poorten. Dit kan worden gerealiseerd door de historische haven en het stratennet opnieuw te verbinden met de originele entreehaven van Werkendam. De overgebleven relicten (straten, haven en sluiswachtershuisjes) vormen hierbij de ruggengraad van de routes. Door het doortrekken van de routes tot aan het water wordt de oorspronkelijke verbinding tussen Werkendam en de rivieren hersteld.

Koers Biesbosch.

Nieuwe groenstructuur
Voor het heropenen van de poort wordt gebruik gemaakt van de landschappelijke ingrediënten uit de Biesbosch en de uiterwaarden van de rivieren. Deze worden gecombineerd met de eerdergenoemde relicten in Werkendam. Verder komen in het concept de Biesbosch en de uiterwaarden samen. De natuur vormt de textuur van de nieuwe voorhaven van Werkendam. De historische havenstructuur wordt hersteld in een nieuwe groenstructuur. De veerpont komt in het concept aan in de originele voorhaven en sluit aan op een directe route richting het hart van Werkendam.

Twee koersen
De werkplaats heeft in het concept twee koersen opgenomen:
Koers Biesbosch. Met herdersdieren op de dijk en verruwing van de groenstructuren wordt de Biesbosch verbonden met de voorhaven. Dit geeft de haven een natuurlijk karakter met slikken en schorren waarnaast de schepen liggen.
Koers Biesbosch tuin. Door een parkstructuur met ruwe Biesboschstukken en parkstroken bereikt de Biesbosch de Voorhaven van Werkendam waar deze in een tuinpark (geïnspireerd op de Biesbosch) haar gebruiker de ruimte biedt. Hier vormen de verbindingen met het dorp de boventoon.

Koers Biesbosch.

Koers Biesbosch tuin.

Drie delen
De haven bestaat uiteindelijk uit drie delen:

1. De noordelijke route verbindt het centrum van Werkendam met een nieuwe aanleglocatie voor de veerpont richting Gorinchem en Boven-Hardinxveld. In het water langs deze route wordt ruimte geboden aan jachtboten met een lengte van ongeveer 6 meter.

2. De zuidelijke route ontspringt in het Dokpark en sluit aan op de golfbreker die de Beatrixhaven beschermt. Deze route brengt het natuurlijke karakter van de Dokvijver naar de Voorhaven en gaat van daaruit verder met een industriële identiteit.

3. Ter hoogte van het oorspronkelijke kantoortje van Rijkswaterstaat wordt de link gelegd met de Beatrixhaven door ruimte te bieden voor restauratieschepen en hobbyisten. Het pand zelf gaat ruimte bieden aan scheepswerfactiviteiten en horeca aan de havenkant.

Aangepaste situatie Oudsas.

Opwaardering bestaande groenstructuur met Biesbosch-elementen.

Nieuwe inrichting Sasdijk.