Thema(’s): , .

Verduurzaming van Brabantse erfgoedcomplexen

erfgoed2| Hoe starerfgoed3t je met verschillende stakeholders het gesprek over de verduurzaming van erfgoedcomplexen? 4 jonge professionals van Werkplaats De Gruyter buigen zich over deze vraag. Dat doen ze in opdracht van de Erfgoedfabriek van de provincie, vanuit de minor Interdisciplinairy Consultancy bij Avans Ondernemerscentrum in Breda. De studenten komen van diverse opleidingen: integrale veiligheidskunde (Avans), werktuigbouwkunde (Avans), bedrijfseconomie (Avans) en toegepaste wiskunde (Fontys).

Hoge energiekosten
Grote erfgoedcomplexen zoals kloosters, fabrieken, kastelen en forten kampen met hoge energiekosten. Die drukken op de exploitatie, waarmee herontwikkeling wordt beperkt. Het hernieuwd exploitabel maken van deze gebouwen vraagt om energetische verbetering. Probleem daarbij is dat besparings- en opwekkingstechnieken niet altijd toepasbaar zijn vanwege hun impact op de cultuurhistorische waarden.

Verduurzaming
Vanuit Werkplaats De Gruyter ontwerpen de studenten een menukaart. Hierin wordt ook voor leken inzichtelijk welke (technische) mogelijkheden er zijn op het gebied van verduurzaming. Ook wordt een vragenlijst opgesteld. Die heeft als doel om de kaders te bepalen, waarbinnen verduurzaming mogelijk is voor bestaande gebouwen.