Thema(’s): .

Technasia duiken in de wereld van insectfarming

bijen1| Het Fortes Lyceum in Gorinchem bouwt als ambitieuze technasium aan multidisciplinair praktijkonderwijs. Samen met het Johannes Fontanus College in Barneveld legde het Fortes de basis voor het lesprogramma ‘Insectfarming’. Werkplaats De Gruyter werkte mee aan de verrijking van het programma. De formule van de werkplaats – inspireren, enthousiasmeren, faciliteren – leverde een bijzonder resultaat op. Vanwege het succes wordt het lesprogramma nu uitgerold naar andere technasia in Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland en Utrecht.

Insectenvoedingsmiddel
Het lesprogramma is tweeledig. De 1e opgave spitst zich toe op het kweken van insecten. De 2e is gericht op het bedenken en vervaardigen van aansprekende producten waarin insecten zijn verwerkt of het hoofdbestandsdeel vormen. De opdrachtgever Kreca Ento-Food BV uit Ermelo is 1 van de 4 insectenkwekerijen in Nederland die insecten kweekt voor menselijke consumptie. De opdracht was om een smakelijk en aantrekkelijk insectenvoedingsmiddel te ontwikkelen voor een zo breed mogelijk publiek en volgens de gestelde richtlijnen.

Insectenkweektoolkit
De werkplaatsformule ‘inspireren, enthousiasmeren, faciliteren’ bleek een subijen3ccesvolle. De leerlingen kregen vanuit de werkplaats een ‘insectenkweektoolkit’ aangereikt. Hiermee konden ze focussen op hun opgave, insecten kweken en zo veel mogelijk kevers produceren. Voor een kijkje in de keuken gingen ze via innovatiemakelaar Wicha Benus op excursie naar kennisinstituut WUR in Wageningen.

Werkplaats Masterchef
Tijdens een heuse Werkplaats Masterchef werden insectenrecepten en -producten geserveerd en beoordeeld. De winnaars presenteerden het beste recept tijdens de Food Change Challenge van de HAS Hogeschool op 9 november. Werkplaats De Gruyter legde tussen de HAS en de technasia een bijzondere verbinding, waarbij een technasium de HAS inspireerde.