Thema(’s): .

Tweede leven voor oude tennisballen

exotic yellow tennis ball as sport background

| Hoe geef je oude tennisballen een 2e leven? Over deze vraag buigen 5 jonge professionals zich in opdracht van Werkplaats De Gruyter. De studenten voeren de opdracht uit voor de minor Interdisciplinairy Consultancy bij Avans Ondernemerscentrum in Breda. Ze komen van diverse opleidingen: toegepaste psychologie (Fontys), technische bedrijfskunde en bedrijfseconomie (Avans), Bussiness, IT & Management (Hogeschool Leiden) en dier- en veehouderij (HAS Den Bosch).

Levenscyclus
Voor ‘Reuse your balls’, een nieuw initiatief van de werkplaats, onderzoeken de studenten of het mogelijk is om een tennisbal circulair te maken. Dat doen ze op basis van de huidige levenscyclus van de bal. Grote vraag is wat de circulaire economie kan betekenen voor deze keten. Medio juli ronden de studenten de opdracht af.