Thema(’s): , .

Dongecentrale wacht op nieuwe bestemming

| De Dongecentrale in Geertruidenberg, gebouwd in 1919, was de eerste provinciale elektriciteitscentrale van Brabant. En daarmee een historische ommekeer in het industriële landschap. Inmiddels is de centrale met haar kantoorgebouw, filterhuis en dienstwoningen buiten gebruik en wacht het monumentale pand op een nieuwe bestemming.

Groene energiecentrale
Vanuit Werkplaats De Gruyter rekenden studenten het financiële en maatschappelijke rendement van 4 concepten uit: een groene energiecentrale, een museum, een restaurant en vrije tijdsbesteding.

Energie opwekken
Het behoud van de centrale voor lange termijn is alleen mogelijk als er een definitieve herbestemming gerealiseerd wordt. “Een nieuwe functie die aansluit bij de oorspronkelijke functie lijkt het meest voor de hand liggend”, aldus Joost de Bruijn, procesmanager Erfgoed vanuit de provincie. “Dat heeft te maken met het huidige bestemmingsplan en de ligging op een bedrijventerrein met zware bedrijvigheid (categorie 5). Energie opwekken, maar dan wel in de 21e eeuw. Hiervoor kunnen allerlei reststromen uit ‘moeder natuur’ worden ingezet.”