Thema(’s): .

Dijkdenken: een dijk van een ontdekking

Zonder water geen leven, zonder dijken geen Nederland. Al eeuwenlang zoeken we bescherming tegen het water om een gebied bruikbaar, veilig en bewoonbaar te maken en te houden. Zoals de Maasdijk, die Brabant tegen het wassende water beschermt. Toch moeten er ook nieuwe manieren gezocht worden om in vreedzame coëxistentie met het water te leven. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe uiterwaarden, bekkens en buffers. Maar ook waterwoningen, waterrecreatie en nieuwe verbindingen die de vitale kracht van het water ervaarbaar en beleefbaar maken.

 

Dijkdenken2DijkdenkenPier als verbinding
Met het initiatief ‘Een dijk van een ontdekking’ zette waterschap Aa en Maas een 1e stap om de schoonheid van het gebied Blauwe Sluis in Gewande (nabij ‘s-Hertogenbosch) te verbeteren. Door dwarsverbindingen aan te leggen tussen de Maasdijk en het water kunnen we het water, de natuur en de rust ondervinden. Daarom is een verkenning gemaakt die verder ging dan waterveiligheid alleen. En er is een prijsvraag uitgezet onder 10.000 studenten naar de mogelijkheid voor een bredere inzet van de dijk. Uit 40 inzendingen is het concept ‘Een dijk van een ontdekking’ verkozen als winnaar. Een pier die symbool staat voor de verbinding tussen dijk en rivier.

 

Dijkdenken3Katalysator
Werkplaats De Gruyter werkte mee aan de realisatie van de dijkpier, die haaks staat op de bestaande dijk. Vanaf de noordoostpunt van het fort wordt een pier gebouwd in de vorm van een loopsteiger van 2,5 meter breed en 16 meter lang. De dijkpier eindigt op een platform met uitzicht over de uiterwaarde. De pier staat uiteraard niet op zichzelf, maar is de katalysator in de verdere recreatieve ontwikkeling en aantrekkingskracht van de Blauwe Sluis. Het ontwerp van de dijkpier is gemaakt door Chen Mao van Werkplaats De Gruyter.

 

Op 5 juli 2016 werd het gebied geopend, waarmee het werkplaatsinitiatief werd afgerond.