Thema(’s): .

Werkplaats bouwt mee aan leefbaarheid dorpskernen

| Versnelling van de woningbouw. Vernieuwing en verduurzaming van bestaande woningen. En het ombouwen van leegstaand vastgoed naar woningen. Dat zijn belangrijke doelen van de Brabantse Agenda Wonen van de provincie. Werkplaats De Gruyter bouwt mee en richt zich daarbij op de leefbaarheid in kleine kernen.

Er zijn in Brabant de afgelopen jaren te weinig woningen gebouwd om aan de vraag te voldoen. De komende 10 tot 15 jaar moeten er ongeveer 120.000 woningen bij. Daar komt bij dat de bestaande woningen verduurzaamd moeten worden en dat de woningbehoefte sterk aan het veranderen is. In 2040 bestaat ruim 40% van de huishoudens uit één persoon. Daardoor neemt de behoefte aan kleinere, betaalbare woningen toe, maar ook de vraag naar tijdelijkheid en flexibiliteit. Initiatieven voor nieuwe woonvormen, zoals tiny houses en flexwonen, vragen om meer experimenteerruimte van de overheid.

Leegstaand vastgoed
Ook in de verduurzaming en transformatie van leegstaand vastgoed kan de woningmarkt een belangrijke rol spelen. Woningbouw is immers nog de enige substantiële ruimtevrager in Noord-Brabant. En op al die vraagstukken zit ook nog eens een forse tijdsdruk. Want over een jaar of 10-15 is de vraag naar extra woonruimte wel zo’n beetje opgedroogd. En daarmee is ook de kans verkeken om die vraag slim te benutten.

Nieuw leven
Kortom, veel uitdagingen, weinig tijd. Werkplaats De Gruyter verbindt de Brabantse opgaven met thema’s als demografie, wonen, economie, mobiliteit, bereikbaarheid, criminaliteit, duurzaamheid, energie, klimaatadaptatie, sociale veerkracht en erfgoed. Samen met kleine gemeenschappen in dorpen gaan we op zoek naar mogelijkheden om kernen nieuw leven in te blazen.

Jong professionals
Voor een aantal kernen met leegkomende locaties gaan jonge professionals met experts aan de slag om feiten, stakeholders, belangen, ambities, kansen en innovaties in kaart te brengen. Dit is de start van een meerjarig proces, waarin Werkplaats De Gruyter samen met belanghebbenden op zoek gaat naar nieuwe invullingen van lege locaties en naar antwoorden op de maatschappelijke opgaven in kleine kernen. Ondertussen delen we de opgedane kennis met andere belanghebbenden in Noord-Brabant via debatcafés, lezingen, conferenties en (online) publicaties.