Thema(’s): .

Groene campus als ontmoetingsplek

| Een groene campus als ontmoetings- en studeerplek. Daarmee wil Avans Hogeschool in Breda een bijzondere invulling geven aan de omgeving. Er zijn 4 tuinen in ontwikkeling, gebaseerd op biobased gewassen. Vanuit Werkplaats De Gruyter is stedenbouwkundig architect Pim Wagemakers actief betrokken bij de realisatie. “Het gaat om tuinen met verschillende thema’s. De tuinen sluiten aan op hun directe omgeving en presenteren zich als studeerplekken. Maar ze blokkeren het zicht over de transparante campus niet.”

Verschillende thema’s
De 4 tuinen krijgen elk een eigen thema. De eerste tuin is een Helofytenfilter, dat vervuild water zuivert en waar studenten proeven kunnen doen. De tweede tuin is gericht op het kweken van geur- en kleurrijke planten met zitplekken waar studenten kunnen samenwerken. De derde tuin bestaat uit grassen en vlassen; die worden zo vormgegeven dat er individuele werkplekken ontstaan. In de vierde tuin worden gewassen uit de akkerbouw geteeld.

Naast Werkplaats De Gruyter, werken studenten van het Prinsentuin College en de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) mee aan de biobased tuinen.