Thema(’s): .

Ontwikkel een amfibische woning in een vergeten kanaal in Brabant. Met deze opdracht gingen 20 eerstejaarsstudenten Ruimtelijke Ordening van Avans Hogeschool in september aan de slag. Eén keer per week zijn ze te vinden in Werkplaats De Gruyter. “Omdat je hier zit, spreek je meer mensen. Je krijgt nieuwe ideeën en je verbreedt je kennis. Het is heel open”, zegt Maarten Staal. En Joey Hochstenbach: “Door de werkplaats ervaar je dat ruimtelijke ordening heel breed is.”

Voor de Avans-studenten is het ‘vergeten kanaal’ de Zuid-Willemsvaart tussen Maas en Maximakanaal. Na een verkennende excursie werd een plekje langs het kanaal gekozen om de woningen te ontwikkelen. Elke groepje onderzocht een aantal deelaspecten, waaronder duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en amfibisch wonen. Ook deden ze marktonderzoek.

Bidbook
De volgende stappen zijn het benoemen van de kenmerken van het gebied en het ontwikkelen van een gebiedsvisie. Individueel werken de jonge professionals verschillende scenario’s uit in een ontwerp. De resultaten leggen ze vast in een zogenoemd ‘bidbook’. Dit presenteren ze op 23 januari aan de opdrachtgever: de gemeente ’s-Hertogenbosch in samenwerking met Werkplaats De Gruyter.

Feedback
Over de werkplaats zegt Joey nog: “We zijn blij met de feedback. Gastsprekers geven bruikbare informatie en er zijn veel specialisten uit de praktijk. Je kunt vragen stellen wanneer je wilt.”