Thema(’s): .

Technasiumleerlingen ontwerpen accommodatie voor Geerpark

| Ontwerp een multifunctionele accommodatie voor Geerpark in Vlijmen. 22 technasiumleerlingen van het Fortes Lyceum in Gorinchem buigen zich over deze opdracht. Dat gebeurt vanuit Werkplaats De Gruyter onder leiding van landschapsarchitect Thomas Jansen en een aantal jonge professionals. Als het aan de architecten in spe ligt, krijgt de duurzame woonwijk een Buurtheuvel met daarin een energie neutrale accommodatie.

 

In 3 stappen – van analyse, concept en uitwerking – werkten de studenten toe naar een 3D-gevisualiseerd concept. Hierbij werden ze geconfronteerd met vragen als: hoe maak je een gebouw voor iedereen? Hoe maak je het gebouw onderdeel van het landschap? Uit welke materialen wordt het gebouw opgebouwd? En welk energiesysteem past het beste bij het gebouw?

Verbluffend veelzijdig
Met deze pittige bagage aan onderzoeksvragen gingen de studenten aan de slag. De resultaten waren verbluffend veelzijdig en ver uitgewerkt. Op woensdag 7 juni werden de concepten in Werkplaats De Gruyter uitgewerkt tot maquettes. Elk concept had een specifieke focus. De ene groep had de relatie tussen gebruik en omvang van de benodigde ruimtes ver uitgewerkt, anderen weer de relatie met het omliggende landschap. Weer een andere groep had het energiesysteem uitgeplozen en verwerkt tot een geavanceerd energieconcept. Kortom, een rijke oogst aan bruikbare ideeën.

 

Integraal team
Vanuit Werkplaats De Gruyter is ervoor gekozen om een integraal team van begeleiders in te zetten. Dit om de bandbreedte van het vakgebied zo goed mogelijk aan de leerlingen mee te geven. Om een zo hoog mogelijke kwaliteit te garanderen, werd bewust het raakvlak opgezocht tussen kritische reflectie enerzijds en inspiratie gericht op putten uit eigen kracht anderzijds.

 

**************************************************************************************************

Geerpark wordt duurzame woonwijk met water en groen

160726_poster-presentatietekening| Een park om te ravotten en ontspannen. Dat is volgens Thomas Jansen het doel van de natuur in het Geerpark in Vlijmen. Als landschapsarchitect ontwierp hij de waterslinger en het park in Geerpark. Tevens is hij verbonden aan Werkplaats De Gruyter die actief betrokken is bij de realisatie van het natuurpark.

Aan de rand van Vlijmen ontstaat een duurzame woonwijk met zonne-energie en hightech-oplossingen. Er komen maximaal 800 woningen en er is veel ruimte voorzien voor water en groen. De natuur in het Geerpark is gepland aan de zuidkant aan de Loonse en Drunense Duinen en aan de noordkant aan de Maas. “Door de natuurlijke omstandigheden – nat, droog klei, zand en veen – ontstaat er een zeer divers landschap”, vertelt Jansen.

Waterslinger
Het park in de wijk, met een afmeting van 415 bij 130 meter, krijgt veel gebruiks- en oogstgroen. De realisatie gebeurt in fases en start met de aanleg van een waterslinger door de wijk. Paden met diverse gebruiksmogelijkheden, zoals een voetgangerspad, een rolstoelpas, een skeelerpad en een blote-voeten-pad doorkruisen het park. Vanwege de sociale veiligheid komen er geen afscheidingen met heggetjes, maar bomen waar je onderdoor kunt kijken. Centrale ontmoetingsplek in het park is de Buurtheuvel met uitkijktoren.

Groene imago
In het Geerpark komt ook een boomgaard met hoogstambomen van oude rassoorten. Het fruit dat naar vroeger smaakt, mag worden geplukt. Langs de waterkant zijn bankjes gepland en wiebelbruggetjes over het water. Kruidenrijke oevers, bloemrijke kruidenvegetatie voor natte en droge grond en dito bomen zorgen voor het groene imago. De gemeente Heusden start in het najaar met het grondwerk en de ‘groene inkleding’.

Koploper
Het Geerpark is een al langlopend project. In 2006 startte het als koploper duurzame woon- en leefomgeving vanuit het Rijksprogramma Mooi Nederland. Hieruit is Mijn Mooi Brabant ontstaan als voorloper van Werkplaats De Gruyter.

(Bron: Hallo Heusden)