Samen werken aan maatschappelijke opgaven in Brabant

KENNIS IN PRAKTIJK | Werkplaats De Gruyter is het living lab voor maatschappelijke opgaven in Brabant. Een dynamische plek waar ideeën uit de samenleving omsmelten tot concrete ontwerpen, disciplines elkaar ontmoeten en kennisdeling centraal staat. Een locatie om samen te werken. Ons motto: een kwestie van doen!

GEWOON DOEN | Werkplaats De Gruyter staat voor doen. Voor het verbinden van studenten, ondernemers, organisaties en overheden. Voor verrassende ontmoetingen en inspirerende cross-overs. Voor kennis delen en samen de kar trekken. Voor een vernieuwende werkwijze voor de aanpak van maatschappelijke kwesties.

DURVEN EXPERIMENTEREN | In de werkplaats draait het om experimenteren. Om vanuit een integrale werkwijze tot oplossingen te komen en bij te dragen aan een circulaire economie. Al doende! Dat betekent samen uitproberen, durven experimenteren en risico’s nemen. Met als doel om een win-winsituatie te creëren.

SAMEN SPARREN | Werkplaats De Gruyter is, naast een werkplaats, ook een broedplaats. Een plek waar ideeën ontstaan en vanuit thema’s binnenstebuiten worden gekeerd. Dat gebeurt vanuit gelijkwaardigheid, waarbij we streven naar een duurzame relatie. Een boeiende uitdaging voor alle betrokkenen.

Bekijk de animatie over de werkplaats

Onze beproefde werkwijze

In de werkplaats werken we volgens een beproefde werkwijze, die start vanuit een droom en waarin de 5 V’s centraal staan:

1) Verkennen | Het concreet definiëren van het initiatief. En daarnaast het voeren van oriënterende en verdiepende gesprekken, het maken van een stakeholders- en feitenanalyse en de productie van een feitenkaart.

2) Verlangen | Het dromen over een gezamenlijk doel en het vinden van meerwaarde, waarbij het gaat over ambities, ongeacht of je bezig bent die te bereiken. De gezamenlijke ambitie wordt gedefinieerd in een ambitiekaart.

3) Verrijken | Het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen die de waarde van een initiatief vergroten. We maken kanskaarten en verrijken de ambitie door het houden van expertsessies. Zo kunnen we een verrijkte ambitiekaart maken en vaststellen.

4) Vormgeven | Het maken van het totale plan. Van ontwerp tot kostenberekening en beschrijving van de aanpak.

5) Verbreden | Het delen en borgen van de opgedane kennis en ervaring voor andere vergelijkbare initiatieven, en het ontwikkelen van beleid dat dit ondersteunt.

De thema’s

Werkplaats De Gruyter houdt zich bezig met de volgende thema’s / maatschappelijke opgaven: