Curatorium verstevigt positie werkplaats

Verbindingsschakel tussen partners en werkplaats

| Werkplaats De Gruyter heeft sinds de start begin 2016 cruciale stappen gezet. De volgende stap is het verder verstevigen van onze positie met het instellen van een curatorium. Het doel: de verbinding met de werkplaatspartners op bestuurlijk niveau versterken, en slagvaardig handelen in het realiseren van ‘betekeningsvol onderwijs voor student en praktijk’ en het aanpakken van maatschappelijke opgaven. Eind januari kwamen de curatoriumleden bijeen om kennis te maken met de doeners van de werkplaats.

Constructieve criticus
Het curatorium bestaat uit bestuurders, managers vanuit de overheid, bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en samenleving. Voor de werkplaats is het orgaan de verbindingsschakel tussen (potentiële) partners en de werkplaats. Enerzijds als redelijk onafhankelijk informant en intermediair, anderzijds als constructieve criticus. Als informant speelt het curatorium in op nog onontgonnen vergezichten en geeft het signalen door die van belang zijn voor de werkplaats en de provincie. Als intermediair legt het curatorium mogelijk nieuwe relaties. En als criticus geeft het curatorium aan waar risico’s liggen, waar kansen niet worden opgepakt, en welke verbetermogelijkheden noodzakelijk zijn. Lees meer >