‘De werkplaats is een spin in een groot netwerk’

Als stedenbouwkundig architect in spe loopt Pim Wagemakers stage bij Werkplaats De Gruyter. Eerder was hij onder meer betrokken bij de COA-prijsvraag ‘A Home away from Home’, nu houdt hij zich bezig met de herontwikkeling van de voormalige insteekhaven in Werkendam. “De werkplaats is een leerzame stageplek”, zegt hij. “Ook netwerktechnisch is het interessant. De werkplaats is een spin in een groot netwerk van mensen.”

Coöperatie Vertrouwen is de initiatiefnemer van het project waarbij Pim als ontwerper nauw betrokken is. “Dit is een coöperatie van mensen die gezamenlijk een zeilvrachtschip restaureren. Het doel is om met dit schip een culturele vracht door de kanalen en rivieren van Nederland te gaan vervoeren. Werkplaats De Gruyter is als adviserende partij betrokken. Als ontwerper hou ik me bezig met de ruimtelijke inpassing van het concept.”

Thuishaven
Het historische zeilvrachtschip wordt momenteel gerestaureerd in een in onbruik geraakte insteekhaven in Werkendam. Coöperatie Vertrouwen wil van deze haven graag haar thuishaven maken. “We willen hierbij gebruikmaken van de aanwezige kwaliteiten in het gebied, waarmee we de locatie kunnen verbinden”, vertelt Pim. “Denk bijvoorbeeld maar aan de Biesbosch, de groene dijk, de uiterwaarden en de relicten van de oude haven. “

Verbinding
De samenwerking met allerlei partners volgens de werkwijze van de werkplaats verloopt volgens Pim goed. “Via het netwerk van de werkplaats hebben we een mooie groep wethouders en ambtenaren van de gemeente Werkendam bij elkaar gekregen voor een presentatie. De verbinding met het bedrijfsleven was er ook via begeleiding en feedback. Als de juiste mensen betrokken zijn en daarmee voldoende kritische kracht aanwezig is, is Werkplaats De Gruyter als stageplek heel leerzaam.”