‘Veel ruimte voor onze inbreng’

Hoe start je met stakeholders het gesprek over de verduurzaming van erfgoedcomplexen? Vanuit de minor Interdisciplinairy Consultancy bij Avans Ondernemerscentrum in Breda bogen 4 jonge professionals zich in de werkplaats over deze vraag. Claire Roelofs is een van hen. “Ik was helemaal niet bekend met het wereldje rondom herbestemmen en duurzaamheid. Leuk om te ontdekken dat er zoveel meer achter zit dan je zou denken.”

De manier van werken binnen Werkplaats De Gruyter is Claire goed bevallen. “Er was veel ruimte voor onze inbreng, mensen stonden altijd open voor vragen en iedereen wilde meedenken. Wij zijn door ons project heen 100% gesteund door de mensen van de werkplaats.”

Heel leerzaam
In opdracht van de Erfgoedfabriek van de provincie Noord-Brabant ontwikkelde Claire, samen met haar medestudenten, een zogenaamde menukaart. “Hierin staat beschreven welke energiemaatregelen en technieken mogelijk zijn in monumentaal erfgoed”, legt ze uit.
Claire werkte mee als vierdejaarsstudent Integrale Veiligheidskunde. “Het sprak mij aan dat er in deze minor veel in de praktijk wordt gedaan. Je werkt samen met studenten van andere opleidingen en voert een opdracht in ‘real life’ uit. En dan kom je erachter dat er ook studenten zijn die bepaalde dingen op andere manieren hebben geleerd. Soms lastig, maar wel heel leerzaam.”

Workshops
De menukaart is het eerste product dat de studenten hebben opgeleverd hebben. Aan de hand van 2 workshops gaan ze de kaart toetsen aan de hand van een casus. Claire: “Wij organiseren alles, van de genodigden tot het draaiboek en de gespreksleider. De feedback gaan we verwerken en daarmee hopen we als eindproduct een geoptimaliseerde menukaart en workshop in te leveren, waarmee de provincie aan de slag kan.”

Open armen
Over de werkplaats als praktijkervaringsplaats is Claire zeer te spreken. “Vanaf het begin zijn we met open armen ontvangen. We konden er altijd terecht en de koffie stond altijd klaar. De manier waarop Werkplaats De Gruyter mensen met elkaar in verbinding brengt, is bijzonder. Vooral als student leer je zo veel mensen en expertises kennen. Mensen vanuit een ander vakgebied denken mee en daar kun je veel van leren.”