‘De werkplaats heeft mij een bredere blik gegeven’

Chen Mao komt uit China, studeerde Architectuur aan Fontys Hogeschool en is sinds de start van Werkplaats De Gruyter betrokken bij diverse initiatieven. “De werkplaats heeft mij een bredere blik gegeven op wat een architect kan doen. En daardoor ben ik mezelf ook anders gaan profileren”, zegt ze. “Je doet het hier niet alleen, maar samen.”

Chen ontwierp onder meer de dijkpier bij de Blauwe Sluis in Gewande bij ’s-Hertogenbosch en maakte deel uit van het werkplaatsteam dat deelnam aan de COA-prijsvraag ‘A Home away from Home’. Met een team van experts en jonge professionals boog ze zich ook over het uitloopgebied bij Dongen, waarbij termen als groen, sociaal en recreatie centraal staan.

Kansen en uitdagingen
“Als procesbegeleider gaf ik richting aan het vraagstuk, maakte ik planningen en bewaakte ik het ontwerpproces”, legt ze uit. “Daarnaast organiseerde ik bijeenkomsten en excursies en begeleidde ik de leden van het werkplaatsteam. Er liggen voor dit gebied veel kansen en uitdagingen. Die hebben we tegen elkaar afgewogen om tot een goed ontwerp te komen.”

Slimme werkwijze
Chen heeft inmiddels de nodige ervaring met de aanpak van de werkplaats volgens de 5V’s: Verlangen, Verkennen, Verrijken, Vormgeven, Verbreden. “Een slimme werkwijze om de moeilijkheden aan te pakken en de oplossingen te verrijken”, vindt ze. “Je zit direct met de betrokken partijen aan tafel en met experts die iets kunnen bijdragen aan het initiatief. Hierdoor zijn de lijntjes veel korter en is de aanpak effectiever.”

Nieuwe inzichten
Als werkervaringsplek vindt Chen de werkplaats een heel bijzondere plek. “De multidisciplinaire manier van werken was voor mij compleet nieuw, maar ik heb er veel van geleerd. Door het internationale team en de verschillende studies die hier samenkomen, krijg je veel nieuwe inzichten.”