Wtv

WerkplaatsTV is het online communicatiekanaal waarmee Werkplaats De Gruyter informeert en inspireert.

__

Studenten van Avans Ruimtelijke Ordening werken aan amfibische woonoplossingen voor het Zuid-Willemspark in Den Bosch. Bij de werkplaats ontwikkelden de 32 studenten vernieuwende concepten voor dit gebied langs de Zuid-Willemsvaart, een van de ‘vergeten kanalen’ in Brabant. Wat moet er met dit kanaal gebeuren? Wat zijn de potenties voor amfibisch wonen? En wat moet er gebeuren met de huidige woonboten op de Ertveldplas? Bekijk het videoverslag